Lajin esittely

 

Rannalta tai veneestä kuuluu  kutsuhuutoja, vesi loiskuu, ihminen vedessä näyttää siltä että tarvitsee

apua, joku soutaa kumivenettä ja joku kehuu ja palkitsee tyytyväisenä koiraa... Mitä mahtaa olla meneillään?

– Vastaus on VEPE-treenit.

 

Vesipelastuksen historiaa

Suomessa VEPE-harrastus alkoi vuonna 1989 kun lajia esiteltiin Landseeryhdistyksen kesäpäivillä. Vuonna

1990 pidettiin ensimmäinen epävirallinen koe Padasjoella. Säännöt muokattiin Belgiassa käytössä olleista

säännöistä ja viralliseksi koemuodoksi laji tuli vuonna 1992 ensin kolmen vuoden koeajalla. Suomen ensim-

mäinen vesipelastusvalio oli saksanpaimenkoira. Ensimmäinen SM-koe järjestettiin vuonna 2001 ja ensim-

mäinen lajin Suomenmestari olikin labradorin noutaja.

 

Yleistä

Vepe on siis alun perin Newfoundlandinkoirien ja Landseerien laji, mutta yhä useammat rodut ovat tulleet lajiin

mukaan. Erityisesti noutajat ovat vahvasti viime vuosina tulleet mukaan lajin harrastajien piiriin.

 

Harrastaminen

Vepeä voi harrastaa lähes kaikenrotuisilla koirilla, jos koira ui mielellään ja on fyysisiltä ominaisuuksiltaan

riittävän kookas ja voimakas jaksaakseen hinata pelastettavaa henkilöä tai kumivenettä, jossa on 2-3 henkilöä.

Koiralla on perustottelevaisuus kunnossa, eikä koira saa olla arka, epäluuloinen tai aggressiivinen vieraita

ihmisiä/koiria kohtaan.

 

Kokeista

Koeliikkeet koostuvat uinnista, veneestä hypystä, esineen viennistä, veneen hinauksesta ja hukkuvan pelasta-

misesta. Koeluokasta riippuen liikkeet vaikeutuvat ja matkat pitenevät.

 

Nöffit ja Lansut voivat osallistua epäviralliseen Junioriluokkaan, jossa tehtäviä on vain kaksi ja tämän jälkeen

vuoden ikäisenä kisata Alokasluokassa. Muun rotuiset koirat aloittavat vuoden ikäisinä Soveltuvuuskokeesta,

josta pitää saada hyväksytty tulos. SOVEa saa yrittää kaksi kertaa. Hyväksytyn SOVEn jälkeen koira siirtyy

Alokasluokkaan. Alokasluokasta tarvitaan kaksi I-tulosta. Tämän jälkeen koira siirtyy Avoimeen luokkaan.

Avoimesta luokasta tarvitaan samoin kuten Voittajaluokasta kolme I-tulosta. Niin, ja tietysti valioitumiseen

vaaditaan näyttelytulos.

 

Hyväksytty SOVE => 2xALO 1 => 3xAVO 1 => 3xVOI 1 + näyttelytulos = FI VPVA

 

Kokeita järjestetään ympäri Suomen niin etelässä kuin pohjoisessa ja meressä sekä järvissä. Koko päivän

kestävään kokeeseen otetaan max 14 koirakkoa ja nk. iltakokeeseen korkeintaan 8 koirakkoa.

 

Kokeet anotaan, kuten muidenkin lajien kokeet, kennelpiiriltä jonka alueella koe järjestetään. Kokeen järje-

stelyistä vastaa koetoimitsija. Kokeessa toimii ylituomari ja palkintotuomari (venetuomari). Lisäksi tarvitaan

sihteeri, soutaja, hukkuva, avustaja.

 

Suoritusjärjestys arvotaan luokittain. Kaikki koirakot suorittavat vuorollaan liikkeen kerrallaan/kierros.

 

Välineet

Alkuun pääsee yhdellä kumiveneellä mutta jo AVO-luokan liikkeitä treenattaessa tarvitaan kaksi kumivenettä.

Hukkuvalla on varustuksena märkäpuku, kuivapuku tai nk. pelastautumispuku sekä patukka, johon koira tart-

tuu. Koiralla voi myös olla valjaat, joihin hukkuva tarttuu. Rantavedessä tulee olla maalilinjaa osoittavat maali-

-tolpat. Kaksi poijua tarvitaan myös osoittamaan etäisyyttä rannasta. Kullakin veneessä olijalla tulee olla pela-

stusliivit. Lisäksi tarvitaan hinausköysi, vientiköysi ja vientiesine.

 

Ja näin se alkaa... Alokasluokan eli myös soveltuvuuskokeen säännöt:

 

Koiran on lähdettävä suorittamaan tehtävää 30 sekunnin kuluessa siitä, kun tuomari on antanut merkin. Ohjaa-

jia voi olla kaksi, jolloin toinen on veneessä ja toinen maissa.

 

1. Uinti 50 m

Koira lähtee veneestä, ohjeaika neljä minuuttia. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisältä. Ajan-

otto alkaa tuomarin merkistä ja se päättyy kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan. Virheettömästä suorituk-

sesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhe-

pisteet.

 

2. Esineen vienti 30 m

Koira lähtee rannasta ja vie esineen suussaan veneelle, ohjeaika neljä minuuttia. Esineen on oltava tuomarin

hyväksymä ja se annetaan koiralle tuomarin merkistä. Ajanotto pysähtyy kun veneessä oleva ohjaaja saa

esineen. Pisteet kuten 1. osasuorituksessa.

 

3. Veneen nouto 30 m

Koira lähtee maista. Veneeseen on kiinnitetty noin kolmen metrin vetoköysi. Veneessä on kaikille koirille

sama määrä henkilöitä. Vetoköysi annetaan koiralle tuomarin merkistä. Ohjeaika neljä minuuttia. Maalilinjan

ylitys, ajanotto ja pisteet kuten 1. osasuorituksessa.

 

4. Hukkuvan pelastaminen 30 m

Pelastettava henkilö laskeutuu veneestä tuomarin merkistä veteen. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä.

Pelastettava pitää etäisyyden ilmaisevasta poijusta kiinni ja vene ajetaan pois. Pelastettava loiskuttelee

ja ääntelee pelästyneesti. Pelastettava ei saa kutsua koiraa nimeltä eikä käyttää käskysanoja. Koiran on

joko tartuttava pelastettavan kädessä olevaan esineeseen tai pelastettava tarttuu valjaisiin. Koiran on

kuljetettava pelastettava rantaan. Ohjeaika neljä minuuttia. Maalilinjan ylitys, ajanotto ja pisteet kuten 1.

osasuorituksessa.

 

Treenit

Treeneissä kaikki avustavat vuorollaan toisiaan. Tunnelma on huipussaan kun koirat onnistuvat suorituk-

sissaan ja ohjaajat huokuvat tyytyväisyyttään. Aivan jo ensimmäisissä treeneissä koirakot saavat mukavia

onnistumisen kokemuksia ja se tietysti siivittää eteenpäin. Ja ensimmäisen treenin jälkeen on yleensä

ilmassa lause että: Tätä pitää saada lisää…

 

VEPE on leppoisa laji, jonka parissa viihtyvät niin ohjaajat kuin koirat ja lajin filosofiahan kuuluu: ohjaaja

kastuu aina ja koira ehkä joskus.

 

 

 

 Lue enemmän lajista SNJ:n sivulta

sekä

kennelliiton sivuilta

pelastuskoirat.net sivuilta

Wikipediasta