Lajin esittely

MEJÄ eli Metsästyskoirien jäljestämiskoe

MEJÄn tarkoitus on testata ja arvioida koiran kykyä seurata haavoitetun riistaeläimen jälkeä.

MEJÄ kokeessa on kaksi luokkaa: avoinluokka (AVO) ja voittajaluokka (VOI).

Kokeessa tehdään verijälki keinotekoisesti naudan tai hirvieläimen verellä mieluiten riistarikkaaseen maastoon. Jälkien pituus on 900-1400 m luokasta riippuen ja verta käytetään 1/3 litraa. Aika jäljen verittämisen ja jäljestämisen välillä tulee olla vähintään 12 tuntia AVO-luokassa ja 18 tuntia VOI-luokassa.

Jokaisella koiralla on oma jälki, joka arvotaan kokeen alussa. Jälki on piilomerkitty maastoon siten, ettei koiran ohjaaja tiedä sen sijaintia. Tuomarin apuna maastossa on "opas", henkilö, joka on ollut merkitsemässä ja verittämässä jäljen ja näin ollen pystyy kertomaan tuomarille jäljen sijainnin tarkasti. Tuomari seuraa koiran työskentelyä koko jäljestyksen ajan ja arvioi näin koiran kykyä suoriutua tehtävästään.

Kun koira saavutta 2 AVO-1 tulosta se siirtyy VOI-luokkaan. Saavutettuaan 3 VOI-1 tulosta voi koira saada Suomen jäljestämisvalion arvon (FI JVA) SK:n sääntöjen mukaisesti.

 

MEJÄ kokeen kulku:

Jäljestävä koira on kytkettynä 6 metrin pituiseen jäljestysnaruun ja ohjaaja seuraa koiraa narun matkan päässä. Koiran tulee, saavuttaakseen 1. palkinnon, jäljestää täysin itsenäisesti jälki alusta loppuun sallitussa ajassa (enintään 45 minuuttia) ja osoittaa ohjaajalle selvästi kaato. Lisäksi koiran tulee koko kokeen ajan osoittaa erinomaista työskentelyä.

Koiran käyttäytyminen riistaa kohtaan testataan myös. Jäljen päässä olevana kaatona käytetään hirvieläimen sorkkaa (peura, kauris, hirvi). Riistaa raatelevaa tai sitä pelkäävää koiraa ei palkita.

Koiran harhautuessa jäljeltä sen tulee itsenäisesti löytää se uudelleen. Jos tuomari joutuu palauttamaan koiran jäljelle, seuraa siitä automaattisesti palkintosijan pudotus ja kolmannen hukan tapahduttua koiraa ei enää voida palkita.

Koiran laukauksensieto testataan myös jokaisen kokeen alussa koirien ollessa kytkettynä jälkinaruunsa ja ohjaajan ollessa noin 10 metrin päässä koirasta. Laukaus ammutaan haulikolla 25 metrin etäisyydeltä koirasta. Mikäli koira pelkää laukausta, koe keskeytetään.